3. oktoobril 2013 lükati käima „Hiiumaa arengustrateegia 2020+“

Strateegiaga liitus 13 partnerit:

IMGP4232

Esimesed strateegiaga liitujad 03.10,2013

Hiiu Maavalitsus, Kõrgessaare vallavalitsus, Kärdla Linnavalitsus, Käina vallavalitsus, SA Tuuru, Hiiumaa Ettevõtjate Liit, MTÜ Tantsumajakas, Ühendus Kodukant Hiiumaa, Hiiumaa Ametikool, MTÜ Hiiumaa Teabekapital, MTÜ Vanamees ja Kits, MTÜ Tobiase Selts, MTÜ Hiiumaa Ankur.

Strateegiaga liitunud organisatsioonid/institutsioonid moodustavad Hiiumaa Arengukogu, kes edaspidi juhib strateegia täiendamist ja muutmist. Esimesks ülesandeks on jätkata tööd tegevuskavaga. Täna nn laual o

levad tegevused tuleb prioritiseerida ja koostada realistlik ning vastutustundlik tegevuskava koos võimalike rahastusallikate ja vastutjatega.Strateegiaga liitunud organisatsioonid/institutsioonid moodustavad Hiiumaa 

Arengukogu, kes edaspidi juhib strateegia täiendamist ja muutmist. Esimesks ülesandeks on jätkata tööd tegevuskavaga. Täna nn laual olev

TÄHELEPANU!

Selleks palun arutage liitumine läbi oma organisatsioonis, koostage kinnituskiri ja edastage see e-posti aadressil hol@hiiumaa.ee või aivi.telvik@gmail.com ja küsimuste korral aitab Aivi Telvik telefonil 5175585.Hiiumaa arengustrateegia 2020+ kui partnerlusleppega on jätkuvalt oodatud ühinema kõik organisatsioonid/institutsioonid, kes tunnevad soovi ja vajadust Hiiumaa arengutes kaasa lüüa.