HIIUMAA ARENGUSTRATEEGIA 2020+ MUUTMINE JA TÄIENDAMINE

HIIUMAA ARENGUSTRATEEGIA 2020+ MUUTMINE JA TÄIENDAMINE

2013.aasta sügisel kinnitati Hiiumaa arengustrateegia 2020+. Et maakondlik arengudokument oleks ajakohane ning realiseeritav, on Hiiumaa Omavalitsuste Liit (HOL) alustanud strateegia elluviimise järgmise etapina tegevuskava koostamist.

Tegevuskava koostamiseks ja investeeringuobjektide reastamiseks kutsume üles nii Arengukogu liikmeid kui kõiki muid asutusi ja organisatsioone, kes veel ei ole Hiiumaa Arengukoguga liitunud, esitama andmeid objektide ja projektide kohta, millesse investeerimine kõrvaldaks kitsaskohad arengute kavandamisel ning oleks eelduseks arengustrateegias toodud eesmärkide täitmisel.

Objektide esitamiseks palume täita ja esitada küsitlusleht järgneval internetiaadressil: http://goo.gl/UeeOMV

Lisaks tegevuskavasse lisatavatele objektidele on oodatud ettepanekud strateegia kui põhidokumendi muutmiseks. Muutmisettepanekud palume saata aadressile hol@hiiumaa.ee.

Ettepanekuid strateegia täiendamiseks ja muutmiseks ning teavet tegevuskavasse kantavate objektide kohta ootame 20.oktoobrini 2014. Esitatud ettepanekute alusel koostab HOL tegevuskava eelnõu ning kutsub novembrikuus Hiiumaa Arengukogu liikmed kokku arengustrateegia täiendamiseks, muutmiseks ning tegevuskava kinnitamiseks.

Hiiumaa Omavalitsuste Liit