HOL volinike koosolek 04.03.2013

Päevakord:

  1. Volinike 04.02.2013 koosoleku protokolli kinnitamine;
  2. Hiiu Maavalitsuse info;
  3. Hiiumaa Muuseum;
  4. Projekt „Teeme Ära“;
  5. TIK;
  6. Omavalitsuste esindaja SA Tuuru nõukogus;
  7. Pühalepa ettepanek ;
  8. Jäätmeseadus;
  9. Maire Riisi kriisikoolitus;
  10. Muud teemad.