Ilmus Hiiumaa pärandkultuuri trükis

Hiiumaa Omavalitsuste Liit andis välja saare pärandkultuuri tutvustava infovoldiku, mis aitab märgata juba teadaoleva ja väärtustatud kultuuripärandi kõrval ka vähemtuntud paiku ning unustatud objekte. Ehkki suur osa neist asuvad looduses, on nende põhiliseks tunnuseks ikkagi seotus inimtegevusega.

Hiiumaal on kaardistatud u 1000 pärandkultuuri objekti, kuid teavet nende kohta on seni olnud raske leida. Värske voldik , mis sai teoks tänu Leader projekti kaasrahastusele, osutab kaardil kahesajale. Pikemalt kirjutatakse üheteistkümnest objektist, ülejäänute kohta on võimalik lugeda Maa-ameti ja RMK kodulehtedelt.

Reedel, 14. märtsil kell 17 räägime Hiiumaa Muuseumi Pikas Majas meie oma pärandkultuurist ja esitleme vastvalminud trükist.