protokoll 06.05.2016

VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Elektrooniline                                                                                    06. mai 2016 nr 5
  
Koosoleku juhataja: Üllar Padari
Protokollija: Heidi Kõmmus
Osalesid: Omar Jõpiselg, Georg Linkov, Ülo Kikas, Ants Orav, Reili Rand, Toomas Remmelkoor, Tiit Paulus
 
 
 
PÄEVAKORD:
 
1.         Volinike 04.04.2016 koosoleku protokolli kinnitamine;
2.         Hiiumaa Omavalitsuste Liidu hariduskomisjoni protokollide kinnitamine.
 
 
1. Volinike 04.04.2016 koosoleku protokolli kinnitamine.
 
Otsustati:
1.1.   Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu volinike 04.04.2016 koosoleku protokoll.
 
2.         Hiiumaa Omavalitsuste Liidu hariduskomisjoni protokollide kinnitamine.
 
Otsustati:
2.1.   Kinnitada Hiiumaa Omavalitsuste Liidu 29.03.2016 ja 13.04.2016 hariduskomisjonide koosoleku protokollid.