Autoriarhiiv: admin

HIIUMAA ARENGUSTRATEEGIA 2020+ MUUTMINE JA TÄIENDAMINE

HIIUMAA ARENGUSTRATEEGIA 2020+ MUUTMINE JA TÄIENDAMINE

2013.aasta sügisel kinnitati Hiiumaa arengustrateegia 2020+. Et maakondlik arengudokument oleks ajakohane ning realiseeritav, on Hiiumaa Omavalitsuste Liit (HOL) alustanud strateegia elluviimise järgmise etapina tegevuskava koostamist.

Tegevuskava koostamiseks ja investeeringuobjektide reastamiseks kutsume üles nii Arengukogu liikmeid kui kõiki muid asutusi ja organisatsioone, kes veel ei ole Hiiumaa Arengukoguga liitunud, esitama andmeid objektide ja projektide kohta, millesse investeerimine kõrvaldaks kitsaskohad arengute kavandamisel ning oleks eelduseks arengustrateegias toodud eesmärkide täitmisel.

Objektide esitamiseks palume täita ja esitada küsitlusleht järgneval internetiaadressil: http://goo.gl/UeeOMV

Lisaks tegevuskavasse lisatavatele objektidele on oodatud ettepanekud strateegia kui põhidokumendi muutmiseks. Muutmisettepanekud palume saata aadressile hol@hiiumaa.ee.

Ettepanekuid strateegia täiendamiseks ja muutmiseks ning teavet tegevuskavasse kantavate objektide kohta ootame 20.oktoobrini 2014. Esitatud ettepanekute alusel koostab HOL tegevuskava eelnõu ning kutsub novembrikuus Hiiumaa Arengukogu liikmed kokku arengustrateegia täiendamiseks, muutmiseks ning tegevuskava kinnitamiseks.

Hiiumaa Omavalitsuste Liit

Ilmus Hiiumaa pärandkultuuri trükis

Hiiumaa Omavalitsuste Liit andis välja saare pärandkultuuri tutvustava infovoldiku, mis aitab märgata juba teadaoleva ja väärtustatud kultuuripärandi kõrval ka vähemtuntud paiku ning unustatud objekte. Ehkki suur osa neist asuvad looduses, on nende põhiliseks tunnuseks ikkagi seotus inimtegevusega.

Hiiumaal on kaardistatud u 1000 pärandkultuuri objekti, kuid teavet nende kohta on seni olnud raske leida. Värske voldik , mis sai teoks tänu Leader projekti kaasrahastusele, osutab kaardil kahesajale. Pikemalt kirjutatakse üheteistkümnest objektist, ülejäänute kohta on võimalik lugeda Maa-ameti ja RMK kodulehtedelt.

Reedel, 14. märtsil kell 17 räägime Hiiumaa Muuseumi Pikas Majas meie oma pärandkultuurist ja esitleme vastvalminud trükist.

 

3. oktoobril 2013 lükati käima „Hiiumaa arengustrateegia 2020+“

Strateegiaga liitus 13 partnerit:

IMGP4232

Esimesed strateegiaga liitujad 03.10,2013

Hiiu Maavalitsus, Kõrgessaare vallavalitsus, Kärdla Linnavalitsus, Käina vallavalitsus, SA Tuuru, Hiiumaa Ettevõtjate Liit, MTÜ Tantsumajakas, Ühendus Kodukant Hiiumaa, Hiiumaa Ametikool, MTÜ Hiiumaa Teabekapital, MTÜ Vanamees ja Kits, MTÜ Tobiase Selts, MTÜ Hiiumaa Ankur.

Strateegiaga liitunud organisatsioonid/institutsioonid moodustavad Hiiumaa Arengukogu, kes edaspidi juhib strateegia täiendamist ja muutmist. Esimesks ülesandeks on jätkata tööd tegevuskavaga. Täna nn laual o

levad tegevused tuleb prioritiseerida ja koostada realistlik ning vastutustundlik tegevuskava koos võimalike rahastusallikate ja vastutjatega.Strateegiaga liitunud organisatsioonid/institutsioonid moodustavad Hiiumaa 

Arengukogu, kes edaspidi juhib strateegia täiendamist ja muutmist. Esimesks ülesandeks on jätkata tööd tegevuskavaga. Täna nn laual olev

TÄHELEPANU!

Selleks palun arutage liitumine läbi oma organisatsioonis, koostage kinnituskiri ja edastage see e-posti aadressil hol@hiiumaa.ee või aivi.telvik@gmail.com ja küsimuste korral aitab Aivi Telvik telefonil 5175585.Hiiumaa arengustrateegia 2020+ kui partnerlusleppega on jätkuvalt oodatud ühinema kõik organisatsioonid/institutsioonid, kes tunnevad soovi ja vajadust Hiiumaa arengutes kaasa lüüa.

 

 

Kutse koostööseminarile 03.10.2013

„Hiiumaa arengustrateegia 2020+“ rakendamiseks korraldavad Hiiumaa Omavalitsuste Liit ja Hiiu Maavalitsus koostööseminari 3. oktoobril 2013 kell 15 Hiiumaa Ametikoolis.

Oodatud on kõik Hiiumaa käekäigust ja tulevikust huvitatud riigi, omavalitsuste ja nende hallatavate asutuste, kolmanda sektori organisatsioonide esindajad ja ettevõtjad.

Päevakorras:
1. Tervitused Jaanus Valgult, HOL juhatuse liige ja Riho Rahuojalt, Hiiu maavanem.
2. Hiiumaa Ametikooli tervitus ja lühitutvustus, mis täna ametikoolis uut ja põnevat, Ülo Kikas, direktor.
3. „ Hiiumaa arengustrateegia 2020+“, Aivi Telvik.
4. Vabad sõnavõtud.
5. Kinnituskirjade allkirjastamine.
Strateegia leiate siit

Palun andke oma osalemisest teada hiljemalt 30. septembriks e-postile: hol@hiiumaa.ee!

HOL volinike koosolek 04.03.2013

Päevakord:

  1. Volinike 04.02.2013 koosoleku protokolli kinnitamine;
  2. Hiiu Maavalitsuse info;
  3. Hiiumaa Muuseum;
  4. Projekt „Teeme Ära“;
  5. TIK;
  6. Omavalitsuste esindaja SA Tuuru nõukogus;
  7. Pühalepa ettepanek ;
  8. Jäätmeseadus;
  9. Maire Riisi kriisikoolitus;
  10. Muud teemad.

Hiiumaa arengustrateegia koostamise üleskutse

Hiiumaa Omavalitsuste Liit kutsub üles Hiiumaa elanikke, ettevõtjaid, mittetulundusühingute esindajaid avlikule aruteludele eesmärgiga anda sisend Hiiumaa arengustrateegiasse aastateks 2014-2020. Sellekohased teated on leitavad www.hiiumaa.ee.

Hiiumaa tervikliku arengustrateegia 2014-2020 koostamise initsiaatoriks on Hiiumaa Omavalitsuste Liit (HOL), Hiiumaa Ettevõtjate Liit (HEL) ja Hiiu Maavalitsus (HMV). Strateegia koostamise protsess viiakse ellu koostöös Sihtasutusega Tuuru. HOL palkas esialgu selle aasta lõpuni tööd koordineerima konsultandi, Aivi Telviku.

Nagu Ivo Eesmaa on öelnud strateegia koostamise koosolekul, et strateegia tehakse selleks, et leppida kokku, KUHU POOLE minema hakata. On erinevaid teid: kas tahame, et tuleme ise toime või et riik peaks meid üleval? Mõistlik oleks teha strateegia nendes valdkondades, kus MEIE saame teha otsuseid. Võimalusi on erinevaid ja kõik sõltub sellest, mida me tahame.

Strateegiat alustatakse VISIOONI arutelust. Ühiskondlikud huvid on tegelikult meie kõigi isiklikud huvid. Samuti on oluline elukeskkonna kaardistamine, kuna ümbritsev olukord mõjutab meid selles, millest me üldse unistada saame.

30. oktoobril on kavas läbi viia veel üks strateegia koostamise alane koolitus Rivo Noorkõivu juhtimisel Käinas, kuhu oodatakse eelkõige kohalike omavalitsuste ametnikke, allasutuste juhte ja maavalitsuse ametnikke, et suurendada strateegia koostajate kandepinda.

Jõudu ja edu ühisteks jõupingutusteks!

Lugupidamisega,

Jaanus Valk,
juhatuse liige, Hiiumaa Omavalitsuste Liit