Arengukavad

Hiiumaal kehtivad ja koostamisel arengukavad

Hiiumaa 2020:Taastuvenergia tegevuskava

Hiiumaa arengustrateegia 2020+