Juhtorganid

Üldkoosolek:

Omavalitsus
Põhiliige
Asendusliige
Emmaste vald  Ülo Kikas
 Tiit Paulus
 Hergo Tasuja  Tiit Laun
 Gustav Kotkas  Maido Rand
 Vahur Leenurm  Harri Hiis
 Hiiu vald  Jüri Ojasoo
 Reili Rand
 Artur Valk
 Tiit Harjak  Toivo Saue
 Aili Küttim  Jaanus Berkmann
 Käina vald  Üllar Padari
 Omar Jõpiselg
 Ilmi Aksli  Sander Kopli
 Eha Brikker  Tiit Vannas
 Hannes Maasel  Jana Uuskari
 Pühalepa vald  Toomas Remmelkoor
 Ants Orav
 Tiiu Alas  Tago Koolmeister
 Arne Kuli  Reet Nisumaa
 Antti Leigri  Aigar Lilleõis

 

Volinike koosolek:

Omavalitsus
Emmaste vald Ülo Kikas volikogu esimees
Tiit Paulus vallavanem
Hiiu vald Jüri Ojasoo volikogu esimees
Reili Rand vallavanem
Käina vald Üllar Padari volikogu esimees
Omar Jõpiselg vallavanem
Pühalepa vald Toomas Remmelkoor volikogu esimees
Ants Orav vallavanem

Juhatus:

Üllar Padari