Arengustrateegiaga liitumine

3. oktoobril 2013 lükati käima „Hiiumaa arengustrateegia 2020+“ .

Strateegiaga liitus 13 partnerit:

Hiiu Maavalitsus, Kõrgessaare vallavalitsus, Kärdla Linnavalitsus, Käina vallavalitsus, SA Tuuru, Hiiumaa Ettevõtjate Liit, MTÜ Tantsumajakas, Ühendus Kodukant Hiiumaa, Hiiumaa Ametikool, MTÜ Hiiumaa Teabekapital, MTÜ Vanamees ja Kits, MTÜ Tobiase Selts, MTÜ Hiiumaa Ankur.

Strateegiaga liitunud organisatsioonid/institutsioonid moodustavad Hiiumaa Arengukogu, kes edaspidi juhib strateegia täiendamist ja muutmist. Esimesks ülesandeks on jätkata tööd tegevuskavaga. Täna nn laual olevad tegevused tuleb prioritiseerida ja koostada realistlik ning vastutustundlik tegevuskava koos võimalike rahastusallikate ja vastutjatega.

TÄHELEPANU!

Hiiumaa arengustrateegia 2020+ kui partnerlusleppega on jätkuvalt oodatud ühinema kõik organisatsioonid/institutsioonid, kes tunnevad soovi ja vajadust Hiiumaa arengutes kaasa lüüa.

Selleks palun arutage liitumine läbi oma organisatsioonis, koostage kinnituskiri ja edastage see e-posti aadressil hol@hiiumaa.ee.

Hiiumaa arengustrateegiale 2020+ on andnud oma kinnituse  21 koostööpartnerit.