LIIT

Hiiumaa Omavalitsuste Liit (HOL) on MTÜ, mis on 1992. aastal asutud Hiiumaa Omavalitsusliidu õigusjärglane. HOL-i eesmärgiks on Hiiu maakonna omavalitsusüksuste ühistegevuse kaudu maakonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule kaasaaitamine, maakonna kultuuritradisioonide säilimine ja edendamine, maakonna ja oma liikmete ühiste huvide kaitsmine, omavalitsusüksuste koostöö edendamine ja liikmetele seadusega ettenähtud ülesannete paremaks täitmiseks võimaluste loomine.

HOL liikmed on kõik Hiiu maakonna kohalikud omavalitsused.

HOL juhtorganid on vastavalt põhikirjale üldkoosolek, volinike koosolek ja juhatus.