Koostame üheskoos Hiiumaa arengustrateegia aastateks 2014-2020

Hiiumaa Omavalitsuste Liit kutsub üles Hiiumaa elanikke, ettevõtjaid, mittetulundusühingute esindajaid avlikuele aruteludele eesmärgiga anda sisend Hiiumaa arengustrateegiasse aastateks 2014-2020. Sellekohased teated on leitavad www.hiiumaa.ee.

Hiiumaa tervikliku arengustrateegia 2014-2020 koostamise initsiaatoriks on Hiiumaa Omavalitsuste Liit (HOL), Hiiumaa Ettevõtjate Liit (HEL) ja Hiiu Maavalitsus (HMV). Strateegia koostamise protsess viiakse ellu koostöös Sihtasutusega Tuuru. HOL palkas esialgu selle aasta lõpuni tööd koordineerima konsultandi, Aivi Telviku.

Nagu Ivo Eesmaa on öelnud strateegia koostamise koosolekul, et strateegia tehakse selleks, et leppida kokku, KUHU POOLE minema hakata. On erinevaid teid: kas tahame, et tuleme ise toime või et riik peaks meid üleval? Mõistlik oleks teha strateegia nendes valdkondades, kus MEIE saame teha otsuseid. Võimalusi on erinevaid ja kõik sõltub sellest, mida me tahame.

Strateegiat alustatakse VISIOONI arutelust. Ühiskondlikud huvid on tegelikult meie kõigi isiklikud huvid. Samuti on oluline elukeskkonna kaardistamine, kuna ümbritsev olukord mõjutab meid selles, millest me üldse unistada saame.

30. oktoobril on kavas läbi viia veel üks strateegia koostamise alane koolitus Rivo Noorkõivu juhtimisel Käinas, kuhu oodatakse eelkõige kohalike omavalitsuste ametnikke, allasutuste juhte ja maavalitsuse ametnikke, et suurendada strateegia koostajate kandepinda.

Jõudu ja edu ühisteks jõupingutusteks!

Lugupidamisega,

Jaanus Valk,
juhatuse liige, Hiiumaa Omavalitsuste Liit